OBAVEŠTENJE! Štampa
Stručni sastanci - Planirni sastanci
Napisao Nenad Štrbački   
četvrtak, 14 maj 2015 09:33

 

OBAVEŠTENJE!

Poštovane koleginice i kolege, obaveštavamop Vas da će se 21.05.2015. u 18 časova, u edukativnom centru OB Sremska Mitrovica održati 2 predavanja akreditovana sa po 2 boda od strane zdravstvenog saveta Srbije.

1. Patofiziološki mehanizmi nastanka malignih bolesti (akreditacioni broj G-49/2014),
2. Nifty test u ranoj dijagnostici trizomija (akreditacioni broj G-50/2014).

Predavač je Doc. Dr med Milan Ubavić, klinički patofiziolog.

Predsednik podružnice Dr S. Arbanas